TRAININGEN VOOR PROFESSIONALS

Trainingen voor gastouders en professionals

Op het moment bied ik de volgende trainingen voor gastouders en professionals aan:

Een bijeenkomst over zindelijkheid is ook beschikbaar in het Engels.

Wanneer wordt een kind zindelijk? Hoe verloopt zindelijkheidsontwikkeling? Hoe kunt je als opvoeder het kind hierin begeleiden? En als je een professioneel opvoeder bent; Hoe kun je ook de ouders/verzorgers van het kind ondersteunen.

Zindelijkheid is één van de belangrijkste ontwikkelingsopgaven voor kinderen. Tegelijkertijd is het een belangrijke opvoedingstaak voor opvoeders. Het is een periode waar regelmatig vragen over ontstaan. Tijdens deze informatiebijeenkomst wordt informatie gegeven omtrent de zindelijkheidsontwikkeling van kinderen. Professionele opvoeders ontvangen ook informatie hoe zij de de ouders/verzorgers van het kind kunnen ondersteunen. Je deelt daarin ervaringen en ontvangt handvatten hoe je deze periode het kind kunt begeleiden. Na afloop ontvangt iedere deelnemer een hand-out met informatie en praktische tips.

Duur:
Dit is een eenmalige thema avond van omstreeks 2 uur.
Groepsgrootte:
Maximaal 20 deelnemers.
Kwalificatie:
Je ontvangt een certificaat.
Deelnemers over de training:
"Zindelijkheid lijkt zo'n vanzelfsprekend onderwerp, toch heb ik veel gehad aan deze informatieve avond. Veel fijne praktische tips waar ik wat aan heb."
Doelgroep:
Deze bijeenkomst is geschikt voor ouders en verzorgers van kinderen in de leeftijd van 0 tot 10 jaar. Professionele opvoeders die werken met kinderen in de leeftijd van 0 tot 10 jaar en hun ouder(s)/verzorger(s). Ook is deze bijeenkomst zeer geschikt als ouderavond, of informatie/thema bijeenkomst voor gastouders, ouders of pedagogisch medewerkers.
​De zindelijkheid bijeenkomsten die worden georganiseerd door gastouderbureau Roodkapje kun je gratis bijwonen. Klik hier voor het overzicht van locaties waar deze bijeenkomst wordt gehouden.
Doel:
Deze training is opgezet om praktische handvatten mee te geven voor thuis of in de gastouderopvang. Voor echte zindelijkheidsproblemen kan ik je verwijzen, maar hier gaan we tijdens de thema avond niet diep op in.

Deze training wordt u aangeboden door ®Familiepraktijk GO en is gemaakt door Wendy Coppelmans van ®Coachingspraktijk OOW.

De meldcode kindermishandeling is een van de belangrijkste onderwerpen voor professionals in de kinderopvang of op school. Het is niet alleen een heel gevoelig onderwerp, ook is het noodzakelijk om te weten wat te doen en hoe hiermee om te gaan. Niet alleen voor het kind en de ouders, maar ook voor je eigen verantwoordelijkheidsgevoel.

In deze training gaan we de meldcode bespreken, de signalen en gaan we door middel van rollenspellen oefenen met de gespreksvoering met de ouders. Nu aangepast op het nieuwe stappenplan met afwegingskader voor 01-01-2019.
Duur:
Dit is een eenmalige training van omstreeks 2 uur.
Groepsgrootte:
Maximaal 20 deelnemers.
Kwalificatie:
Je ontvangt een certificaat.
Deelnemers over de training:
"De meldcode is niet iets wat leuk is om te bespreken, maar door de afwisseling van theorie en praktische oefeningen was het toch een zeer interessante avond."
"Het is ontzettend handig om ook te oefenen met hoe je met de ouders praat als je een vermoeden heeft, vooral aangezien dit een van de eerste stappen is. Fijn om weer mee te nemen naar het werk morgen. "
​Doelgroep:
Deze bijeenkomst is geschikt voor gastouders en pedagogisch medewerkers. Ouders zijn natuurlijk ook van harte welkom.
Doel:
Deze training is speciaal opgezet met theorie en praktijk. Dit omdat ik het belangrijk vind dat professionals niet alleen weten wanneer er sprake is van kindermishandeling en de signalen weten, maar vooral ook hoe ze kunnen communiceren met hun teamgenoten en de ouders. Het is ontzettend belangrijk dat hier professioneel mee omgegaan wordt.

Wat is responsief opvoeden nou eigenlijk en waarom is het zo belangrijk? Wat heeft het te maken met hechting en hoe beïnvloed het hoe tevreden mijn baby is?

Er wordt online zoveel gesproken over hechting en hechtingsproblemen, iedereen heeft er wel een mening over. Hoe belangrijk is het nu eigenlijk voor mijn kind dat hij een veilige hechting heeft. Hoe beïnvloed dit zijn gedrag en wat zijn de gevolgen voor de toekomst van mijn kind? De consequenties lijken gigantisch te zijn, als mijn kind geen veilige hechting heeft zit hij gegarandeerd de rest van zijn leven bij de psycholoog. Gelukkig valt dit allemaal wel mee, je moet alleen even weten wat de beste aanpak is.

Tijdens deze training krijg je uitleg over hechting op een manier waar je iets aan hebt in het dagelijks leven. Hoe kan ik als ouder meehelpen in het geluk van mijn kind? Is dit niet iets wat elke ouder zou willen weten? Responsief opvoeden is een praktische training waarin het je duidelijk wordt wat hechting is, hoe dit zich uit in jouw gedrag en dat van jouw kinderen. Hechting is geen vies woord en is al helemaal niet iets voor hoogopgeleiden. Wil je ook meer handvatten of een duidelijke uitleg over dit veelbesproken onderwerp? Iedereen kan namelijk bijdragen in het geluk van zijn kind, jij ook!

Duur:
Dit is een eenmalige thema avond van omstreeks 2 uur.
Groepsgrootte:
Maximaal 15 deelnemers.
Kwalificatie:
Je ontvangt een certificaat.
Deelnemers over de training:
"Het is fijn om nu eindelijk eens te weten hoe belangrijk het is om sensitief op te voeden."
"Praktische tips om mijn kind mooie kwaliteiten mee te geven voor de toekomst."
Doelgroep:
Deze bijeenkomst is geschikt voor ouders en verzorgers van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.
Doel:
Deze training is opgezet om praktische handvatten mee te geven waar je thuis mee aan de slag kunt. Mocht je meer begeleiding nodig hebben of willen dan is het verstandig om een kennismakingsgesprek te boeken voor een coachingstraject.

Wil je de kwaliteit van de babyopvang op de groep verbeteren? Je leert volgens het principe van 'ervarend leren'. Na afloop van de training weet je wat belangrijk is bij de opvang van baby's. Vanaf 2023 moeten alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken, een diploma, certificaat of cijferlijst hebben. Deze training voldoet aan die criteria.
Duur:
Acht bijeenkomsten, waarvan de eerste en laatste 3 uur duren en de rest 2,5 uur. De studiebelasting is 40 uur.
Trainingsmateriaal:
Familiepraktijk Gezin Opvoeden levert de trainer en het trainingsmateriaal. De opdrachtgever zorgt voor de zaalruimte, de catering en de eventueel benodigde apparatuur.
Groepsgrootte:
Maximaal 12 deelnemers. Voor de kleinere kinderdagverblijven is het mogelijk om op locatie meerdere kinderdagverblijven samen te voegen voor een training.
Kwalificatie:
Je ontvangt een bewijs van deelname. Beoordeling vindt plaats op basis van aanwezigheid (maximaal missen van 1 bijeenkomst), inzet tijdens bijeenkomsten en huiswerkopdrachten.
Deelnemers over de training:
"Het werken is nu nog leuker en eigenlijk rustiger geworden. En ook persoonlijker."
"Het werkt prettiger en ben blij de cursus gevolgd te hebben."
"Ik vond het een leuke, leerzame cursus. Ik heb hier dingen geleerd die ik op school niet krijg."
"We dachten dat het moeilijk was om zoveel aandacht aan de baby's te geven tijdens de drukke dagen, deze training heeft ons laten zien hoe je dit makkelijk kunt combineren met een overvolle groep."
Doelgroep:
Deze training is bedoeld voor pedagogisch medewerkers die werken met baby’s. Dit kan zowel in een horizontale- als in een verticale groep zijn. Bijvoorbeeld:

 • pedagogisch medewerkers
 • pedagogisch stafmedewerkers / coaches
 • leidinggevenden
 • minimaal MBO-3 niveau.

Doel:
Deze training helpt de deelnemer zes interactievaardigheden beter te kennen en uit te voeren. Daarnaast besteedt de training aandacht aan:

 • de groepsruimte
 • het speelgoedmateriaal
 • de samenwerking tussen collega’s en met ouders.

Resultaat:
Na de training weten deelnemers wat belangrijk is in de opvang van baby’s en beschikken ze over vaardigheden om de kwaliteit van de babyopvang op de groep te verbeteren.
Inhoud:
De training 'Werken met baby's' bestaat uit acht bijeenkomsten:

 • visie op baby's en babyopvang
 • het bieden van emotionele ondersteuning
 • respect voor autonomie
 • structuur en continuïteit
 • zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet
 • ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties
 • een veilige en uitdagende speelomgeving creëren
 • samenwerken met ouders en collega's: uitwisselen en afstemmen.

De training is opgebouwd volgens de principes van 'ervarend leren'. Je krijgt theorie en gaat daar mee oefenen. De afwisselende werkvormen vragen om een actieve inzet. De deelnemer moet voor elke bijeenkomst huiswerkopdrachten maken. De training vormt een onderdeel van een breder proces. Het heeft meer succes als de onderwerpen aan bod blijven komen tijdens bijvoorbeeld de begeleiding en het teamoverleg na afloop van de training. De opzet van de training is in 2012 herzien (zie onderzoek: Kwaliteitsimpuls cursus werken met baby's). De training is geschikt voor zowel ervaren als onervaren pedagogisch medewerkers, zodat alle (baby)leidsters van een team of locatie aan de training kunnen deelnemen.
Certificering verplicht in 2023:
Vanaf 1 januari 2018 moeten werkgevers investeren in specifieke scholing voor babyopvang. Vanaf 2023 moeten alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken over een diploma, certificaat of cijferlijst beschikken, waaruit blijkt dat specifieke scholing voor baby-opvang is gevolgd die voldoet aan alle criteria. Deze training voldoet aan deze criteria. Lees meer over de certificering en keuze van trainers.

Deze training word je aangeboden door ®Familiepraktijk GO en is gemaakt door het Nationaal Jeugd instituut

"We dachten dat het moeilijk was om zoveel aandacht aan de baby's te geven tijdens de drukke dagen, deze training heeft ons laten zien hoe je dit makkelijk kunt combineren met een overvolle groep."

Tarieven voor professionals

 • Meldcode kindermishandeling € 250,00 excl. BTW
 • Zindelijkheid € 200,00 excl. BTW
 • Responsief opvoeden € 200,00 excl. BTW
 • Werken met baby's (WET IKK) Neem contact op voor een offerte op maat

IN-HOUSE TRAININGEN en THEMA BIJEENKOMSTEN kunnen worden georganiseerd bij u op school, het kinderdagverblijf, gastouderbureau of in een buurthuis.

 • Alle trainingen, adviesgesprekken en coaching is ook mogelijk in het Engels.
 • Je kunt contant betalen of het geld voor de sessie of deelname overmaken naar NL84ABNA0840155042.
 • Een afspraak annuleren kan tot 24 uur van te voren voor coaching en opvoedbuddy, voor een training is dit minimaal 48 uur. Voor in-house trainingen geldt een minimale opzegtermijn van 2 weken.

Coaching is aftrekbaar van de belastingen onder scholings-en opleidingskosten; meer informatie is te vinden op de site van de belastingdienst.

Familiepraktijkgo.nl

Louise Kerlinghof 20
1705 NJ Heerhugowaard, Noord-Holland

T: 06-34018213 (Whatsapp mag ook)
E: info@familiepraktijkgo.nl
KVK: 71066551
NL84ABNA0840155042

Volg ons op social media!